Logo Universiteit Utrecht

Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

Voorbeelddocumenten

Voorbeelddocumenten

Informed consent is een cruciaal onderdeel van ethisch verantwoord onderzoek met mensen, daarom heeft de FETC-GW de bijbehorende documenten op relevante punten gestandaardiseerd.

Al het mensgebonden onderzoek moet getoetst worden door één van beide kamers van de Facultaire Ethische ToetsingsCommissie Geesteswetenschappen (FETC-GW). Uitzondering op deze regel is onderzoek dat in een onderwijscontext plaatsvindt, maar ook hier moeten aanvragen soms (vooraf) voorgelegd worden aan de FETC-GW. Zie voor meer informatie de brochure.

Voor medewerkers

Voor aanvragen bij de FETC-GW ben je verplicht een op je studie toegespitste informatiebrief met bijpassende toestemmingsverklaring te gebruiken, conform één van de templates.

Je vindt deze voorbeelddocumenten op de intranetpagina van de FETC-GW.

Voor studenten

Als je je onderzoek moet laten toetsen door de FETC-GW (zie brochure), dan mag je alleen de documenten gebruiken die op intranet staan. Je kunt deze vragen aan je begeleider.

Als je onderzoek niet getoetst hoeft te worden, dan kun je deze documenten als voorbeeld gebruiken.