Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

Datamanagement

Het facultaire beleid schrijft voor dat iedere onderzoeker in ieder geval vóór publicatie maar bij voorkeur voorafgaand aan de start van het onderzoeksproject een datamanagementplan (DMP) opstelt. De FETC-GW toetst DMPs niet; het indienen van een DMP bij een aanvraag is dan ook optioneel. De ervaring leert dat een DMP wel behulpzaam is bij het opstellen van informatiebrieven voor deelnemers: daarin moet komen te staan wat er met hun data gebeurt.

Meer informatie kun je vinden op Research Data Management Support.

Er worden ook workshops over o.a. datamanagement gegeven (Quick start to Research Data Management).

Voor vragen over datamanagement kun je het beste contact opnemen met de datamanager: datamanager.gw@uu.nl.

DMP template

DMP template (example)