Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

Geïnformeerde toestemming

Voorbeelddocumenten

Geïnformeerde toestemming is een cruciaal onderdeel van ethisch verantwoord onderzoek.

De FETC-GW de documenten voor geïnformeerde toestemming zijn op relevante punten gestandaardiseerd.

  • Voor medewerkers

Voor aanvragen bij de FETC-GW ben je verplicht een op je studie toegespitste informatiebrief met bijpassende toestemmingsverklaring te gebruiken, conform één van de templates.

Je vindt deze voorbeelddocumenten op de intranetpagina van de FETC-GW.

  • Voor studenten

Er is een studentenchecklist (‘Onderzoek met participanten’) beschikbaar voor studenten die onderzoek doen met mensen (zogenaamd ‘mensgebonden onderzoek’). Bespreek deze checklist met je begeleider.

Je kunt deze documenten als voorbeeld gebruiken om je deelnemers adequaat te informeren en om op de juiste manier toestemming te vragen dan wel bezwaar te laten maken.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan, na overleg door je begeleider met de FETC-GW, toetsing plaatsvinden. Indien je je onderzoek moet laten toetsen door de FETC-GW, dan mag je alleen de documenten gebruiken die op intranet staan. Je kunt deze vragen aan je begeleider.

  • Als je vragen hebt over de AVG en privacy, klik hier.
  • Als je vragen hebt over datamanagement, klik hier.