Logo Universiteit Utrecht

Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

Geïnformeerde toestemming

Privacy en AVG

De juridische grondslag voor onderzoek met mensen is vrijwel altijd geïnformeerde toestemming.

In onderstaande documenten wordt stap voor stap de rol van de AVG en het juist opstellen van informatiebrieven en toestemmingsverklaringen uitgelegd.

Het doorlezen van deze instructies en richtlijnen kan leiden tot het sneller verkrijgen van goedkeuring.

    1. Een korte instructie over Ethiek en AVG (versie 1.0, dec 2021, pdf)
    2. Een kort actieoverzicht voor geïnformeerde toestemming (versie 1.0, dec 2021, pdf)
    3. Richtlijnen voor geïnformeerde toestemming (versie 1.1, dec 2021, pdf)

Voorbeelddocumenten

Geïnformeerde toestemming is een cruciaal onderdeel van ethisch verantwoord onderzoek.

De FETC-GW de documenten voor geïnformeerde toestemming zijn op relevante punten gestandaardiseerd.

  • Voor medewerkers

Voor aanvragen bij de FETC-GW ben je verplicht een op je studie toegespitste informatiebrief met bijpassende toestemmingsverklaring te gebruiken, conform één van de templates.

Je vindt deze voorbeelddocumenten op de intranetpagina van de FETC-GW.

  • Voor studenten

Indien je je onderzoek moet laten toetsen door de FETC-GW (zie brochure), dan mag je alleen de documenten gebruiken die op intranet staan. Je kunt deze vragen aan je begeleider.

Als je onderzoek niet getoetst hoeft te worden, dan kun je deze documenten als voorbeeld gebruiken.