Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

Procedure in het kort

  • Mensgebonden onderzoek

Al het mensgebonden onderzoek moet getoetst worden door één van beide kamers van de Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen (FETC-GW).

De FETC-GW werkt met een zogenoemde webportal, een speciale digitale omgeving waar de studie kan worden aangemeld.

Aanmeldingen van nieuwe studies worden tijdens indiening in de FETC-GW portal gescreend, en ingedeeld in één van drie categorieën die de verdere afhandeling en tijdsduur daarvan bepalen, met als uitkomst een bindend besluit van de commissie (zie deze flowchart voor een overzicht).

  • AVG en privacy

Voor advies, achtergrondinformatie en contactgegevens van de privacy officer, klik hier.

  • Datamanagement

Voor advies, achtergrondinformatie en contactgegevens van de data manager, klik hier.

  • Voorbeelddocumenten

Voorbeelddocumenten voor geïnformeerde toestemming zijn hier te vinden.

 

  • Mensgebonden onderzoek door studenten

Voor studenten die mensgebonden onderzoek willen uitvoeren is een studentenchecklist (‘Onderzoek met participanten’) beschikbaar; bespreek deze met je begeleider. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan, na overleg door de begeleider met de FETC-GW, toetsing van mensgebonden onderzoek door studenten plaatsvinden.

Voor docenten die studenten begeleiden is er informatie beschikbaar op intranet .