Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

Via de navigatiebalk kunt u de portal, waar u uw studies ter toetsing kunt aanbieden, vinden onder 'Aanmelding voor toetsing'.

De Facultaire Ethische ToetsingsCommissie Geesteswetenschappen (FETC-GW) bewaakt de integriteit van empirisch mensgebonden onderzoek uitgevoerd aan de Faculteit Geesteswetenschappen door elke voorgenomen studie met proefpersonen vooraf te toetsen op criteria m.b.t. informed consent, aanvaardbare belasting en risico’s voor proefpersonen, en adequate data management procedures.

De FETC-GW heeft een duale structuur. Kijk hier om een beeld te krijgen.

Van harte aanbevolen: de e-module Privacy Basics for Researchers en de workshop Quick start to Research Data Management.