Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

Nieuws

Nieuwe voorbeelddocumenten

Er is een nieuwe set voorbeelddocumenten voor deelnemers gepubliceerd op intranet. Voor vragen hierover, neem contact op met de secretaris van de FETC-GW of met de privacy officer.

Lees meer

Kerstreces FETC-GW

Wegens het (aankomende) kerstreces en vakanties van leden van de FETC-GW zal de beoordeling van nieuwe en gereviseerde aanvragen vertraging oplopen tussen vrijdag 15 december en maandag 8 januari. Ook het beantwoorden van e-mailberichten zal helaas langer duren.

Lees meer

Datamanagementplannen – een voordeel bij ethische toetsing

De Faculteit Geesteswetenschappen heeft het opstellen van datamanagementplannen (DMP) verplicht gesteld sinds 1 januari 2021. De FETC-GW toetst deze niet, maar een DMP kan onderzoekers wel helpen bij het beantwoorden van de volgende vragen: Welke data worden verzameld? Wie heeft toegang tot de data? Hoe worden de data verwerkt? Waar worden data opgeslagen? Met wie…

Lees meer

Workshops Research Data Management Support

Upcoming Events & Workshops 21 JAN Introduction to R & Data 2 FEB Quick start to Research Data Managemen 11 FEB Introduction to R & Data 19 MAR Introduction to R & Data 30 MAR Handling Personal Data in Research 6 APR Quick start to Research Data Management 25 MAY Quick start to Research Data Management

Lees meer

Vernieuwde standaarddocumenten informed consent

Op intranet is nu ook informatie over de Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen (FETC-GW) te vinden, en wel onder ‘Onderzoek, Regel- en wetgeving’. Om aanvragen te versimpelen en dus te versnellen staan op deze intranetpagina nu nieuwe gestandaardiseerde documenten voor de informed consent. De tekst van deze documenten is in overeenstemming gebracht met de AVG. Voor…

Lees meer