Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

Nieuws

Kerstreces FETC-GW

Wegens het (aankomende) kerstreces en vakanties van leden van de FETC-GW zal de beoordeling van nieuwe en gereviseerde aanvragen vertraging oplopen tussen woensdag 14 december en maandag 9 januari. Ook het beantwoorden van e-mailberichten zal helaas langer duren.

Lees meer

Nieuw reglement FETC-GW

Met ingang van dit collegejaar (2022-2023) heeft de Facultaire Ethische Toetsingscommissie van de Faculteit Geesteswetenschappen (FETC-GW) een nieuw reglement dat van toepassing is op zowel de Linguïstiek Kamer als de Algemene Kamer. Dit reglement is beknopter dan de vorige reglementen. Het nieuwe reglement is in overeenstemming gebracht met de AVG en met het nieuwe beleid…

Lees meer

Zomerreces FETC-GW 2022

Vanwege het zomerreces (tot 1 september) en de daarbij behorende vakanties van leden van de FETC-GW zullen nieuwe en gereviseerde aanvragen in juli en augustus mogelijk niet in behandeling kunnen worden genomen. Mocht toetsing wel kunnen plaatsvinden, dan zal dit waarschijnlijk langer duren dan gewoonlijk. Het beantwoorden van emails (fetc-gw@uu.nl) zal naar verwachting ook vertraging…

Lees meer

Survey over omgaan met persoonsgegevens

Voor iedereen die een aanvraag in heeft gediend of in gaat dienen bij de FETC-GW: er is nu een survey van het Research Data Management Support team over hoe je met privacygevoelige gegevens omgaat in je onderzoek. Help s.v.p. mee: zo kunnen zij hun ondersteuning verder verbeteren! Het kost ong. 10 minuten.

Lees meer

Ethiek en AVG – hoe ga ik om met de privacy van deelnemers?

Er zijn nu documenten beschikbaar met informatie over de AVG en wat daarover moet komen te staan in de documenten voor deelnemers aan mensgebonden onderzoek. Een korte instructie over Ethiek en AVG (versie 1.0, december 2021) Een kort actieoverzicht voor geïnformeerde toestemming (versie 1.0, december 2021) Richtlijnen voor geïnformeerde toestemming (versie 1.1, december 2021) De…

Lees meer

Datamanagementplannen – een voordeel bij ethische toetsing

De Faculteit Geesteswetenschappen heeft het opstellen van datamanagementplannen (DMP) verplicht gesteld sinds 1 januari 2021. De FETC-GW toetst deze niet, maar een DMP kan onderzoekers wel helpen bij het beantwoorden van de volgende vragen: Welke data worden verzameld? Wie heeft toegang tot de data? Hoe worden de data verwerkt? Waar worden data opgeslagen? Met wie…

Lees meer

Workshops Research Data Management Support

Upcoming Events & Workshops 21 JAN Introduction to R & Data 2 FEB Quick start to Research Data Managemen 11 FEB Introduction to R & Data 19 MAR Introduction to R & Data 30 MAR Handling Personal Data in Research 6 APR Quick start to Research Data Management 25 MAY Quick start to Research Data Management

Lees meer

Vernieuwde standaarddocumenten informed consent

Op intranet is nu ook informatie over de Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen (FETC-GW) te vinden, en wel onder ‘Onderzoek, Regel- en wetgeving’. Om aanvragen te versimpelen en dus te versnellen staan op deze intranetpagina nu nieuwe gestandaardiseerde documenten voor de informed consent. De tekst van deze documenten is in overeenstemming gebracht met de AVG. Voor…

Lees meer