Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

Nieuws

Datamanagementplannen – een voordeel bij ethische toetsing

De Faculteit Geesteswetenschappen heeft het opstellen van datamanagementplannen (DMP) verplicht gesteld sinds 1 januari 2021. De FETC-GW toetst deze niet, maar een DMP kan onderzoekers wel helpen bij het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Welke data worden verzameld?
  • Wie heeft toegang tot de data?
  • Hoe worden de data verwerkt?
  • Waar worden data opgeslagen?
  • Met wie worden welke data gedeeld (denk aan Open Science)?

Een DMP kan dus helpen bij het adequaat informeren van je deelnemers. Daarom raadt de FETC-GW aan om een DMP, dat specifiek is voor het onderzoek waarvoor een aanvraag wordt ingediend, mee te sturen.

Voor vragen over datamanagement, neem contact op met datamanagement.gw@uu.nl.