Logo Universiteit Utrecht

Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

Nieuws

Zomerreces FETC-GW

Vanwege het zomerreces (tot 1 september) en de daarbij behorende vakanties van leden van de FETC-GW zullen nieuwe en gereviseerde aanvragen mogelijk niet in behandeling kunnen worden genomen. Mocht toetsing wel kunnen plaatsvinden, dan zal dit waarschijnlijk langer duren dan gewoonlijk.

Het beantwoorden van emails (fetc-gw@uu.nl) zal naar verwachting ook vertraging oplopen.