Logo Universiteit Utrecht

Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

LET OP! Via de navigatiebalk kunt u de portal, waar u uw studies ter toetsing kunt aanbieden, vinden onder 'aanmelding voor toetsing'. Echter, tot 1 juli 2019 vindt u hier de portal naar de ETCL. Vanaf 1 juli kunnen álle GW- geaffilieerde onderzoekers hier hun studies ter toetsing aanbieden.

De Facultaire Ethische ToetsingsCommissie Geesteswetenschappen (FETC-GW) bewaakt de integriteit van empirisch mensgebonden onderzoek uitgevoerd aan de Faculteit Geesteswetenschappen door elke voorgenomen studie met proefpersonen vooraf te toetsen op criteria m.b.t. informed consent, aanvaardbare belasting en risico’s voor proefpersonen, en adequate data management procedures.

De FETC-GW heeft een duale structuur. Kijk hier om een beeld te krijgen.