Logo Universiteit Utrecht

Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

Agenda

15 september 2020

Vergadering Algemene Kamer (AK) – 15 sept 2020

Studies die onder niet-standaard GW-onderzoek vallen (zie reglement), moeten uiterlijk 1 week voor bovengenoemde datum zijn ingediend. Studies die later worden ingediend worden pas op de daaropvolgende vergadering besproken.