Logo Universiteit Utrecht

Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

Agenda

1 september 2020

Vergadering Linguïstiek Kamer (LK) – 1 sept 2020

Studies die onder niet-standaard GW-onderzoek vallen (zie reglement), moeten uiterlijk 1 week voor bovengenoemde datum zijn ingediend. Studies die later worden ingediend worden pas op de daaropvolgende vergadering besproken.