Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

Nieuws

Nieuw reglement FETC-GW

Met ingang van dit collegejaar (2022-2023) heeft de Facultaire Ethische Toetsingscommissie van de Faculteit Geesteswetenschappen (FETC-GW) een nieuw reglement dat van toepassing is op zowel de Linguïstiek Kamer als de Algemene Kamer. Dit reglement is beknopter dan de vorige reglementen. Het nieuwe reglement is in overeenstemming gebracht met de AVG en met het nieuwe beleid ten aanzien van mensgebonden onderzoek door studenten.