Logo Universiteit Utrecht

Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

Informatiebrief

Informed consent is een cruciaal onderdeel van ethisch verantwoord onderzoek met mensen, en de Faculteit Geesteswetenschappen hecht er dan ook aan dit onderdeel op relevante punten te standaardiseren. U dient voor uw studie dan ook verplicht gebruik te maken van een op uw studie toegespitste informatiebrief die conform één van de onderstaande templates is opgesteld, samen met een bijpassende toestemmingsverklaring.

Indien uw studie een online vragenlijst betreft mag de informed consent procedure verkort in de vragenlijst zelf worden vormgegeven; zie daarvoor het voorbeeld hieronder.

NB. Deze formulieren mogen uitsluitend gebruikt worden indien de studie door de commissie getoetst is. Indien men de formulieren ter inspiratie wil gebruiken, dan moeten alle  verwijzingen naar de FTEC-GW (inclusief het logo) verwijderd worden.

Template

Template online vragenlijst

Voorbeeldbrief