Logo Universiteit Utrecht

Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

Amendement (t.b.v. lopende studie)

Wanneer blijkt dat een reeds goedgekeurde studie aanpassingen nodig heeft die bij de oorspronkelijke FETC-GW aanmelding tot een andere specificatie zou hebben geleid, dan dient u de FETC-GW daarover per direct te informeren. U kunt dit doen door naar de portal te gaan.

In de volgende gevallen moet u in ieder geval een amendement indienen:

  • andere deelnemersgroepen;
  • een andere interventie;
  • meer of minder taken;
  • een andere inschatting van de belasting of de risico’s voor de deelnemers

De FETC-GW streeft uiteraard naar een snelle herbeoordeling, maar indien de studie door de wijziging ethisch veel gecompliceerder wordt, kan besluitvorming pas op de eerstvolgende FETC-GW vergadering plaatsvinden. Bij vragen over de noodzakelijkheid van een amendement kan contact op worden genomen met de secretaris van de FETC-GW.